Ukázky projektů:

Chemický průmysl

Procter & Gamble, Gebze Plant, Turecko

2015

Řešení toku výrobního produktu ve dvou zásobnících.

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

2015

Řešení toku pracího prášku ve třech zásobnících na lince 2 a lince 5.

Procter & Gamble, Ukrajina

2015

Řešení toku pracího prášku v jednom kruhovém zásobníku. Eliminace ulpívajícího sypkého materiálu na vnitřních stěnách.

Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2014

Řešení toku pracího prášku v zásobníku na lince ozn. "E".

Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2014

Řešení toku pracího prášku ve třech zásobnících.

Procter & Gamble, Gebze Plant, Turecko

2014

Řešení toku výrobního produktu v jednom zásobníku.

Teplé cyklóny S1102 UHV – 10 kusů

2013

Technologie výroby hnojiva – výrobek NPK, DASA. Ve výsypných částech cyklónů ulpívá na stěnách sypká hmota a tvoří se zde tunel, popřípadě klenba. Po zkušebním provozu na dvou cyklónech bylo rozhodnuto o montáži pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 na celou technologii.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.(ČSM – Stonava)

2012

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K2.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2012

Řešení toku elektrárenského popílku zrnitosti 0,01 až 0,5 mm ve výsypných částech elektroodlučovače EO1 a EO2.

Studené cyklóny na výrobně NPK – 10 kusů

2012

Technologie výroby hnojiva – výrobek NPK, DASA. Ve výsypných částech cyklónů ulpívá na stěnách sypká hmota a tvoří se zde tunel, popřípadě klenba. Vnitřní stěny výsypných částí cyklónů jsou čištěny technologii pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Filtr Scheuch S1870 – výrobna LAV3

2012

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

Veolia Energie ČR, a.s., Závod Krnov

2012

Řešení toku škváry a popílku v ocelovém zásobníku se dvěma výsypnými otvory.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K3.

Veolia Energie Kolín, a.s.

2011

Zajištění plynulého toku hnědého uhlí zrnitosti 0 až 40 mm a vlhkosti max. 45 % v technologii ocelového zásobníku paliva kotle K8 „levý“.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K1.

Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2011

Řešení toku stříkaného poloproduktu na vnitřních stěnách u zásobníku "Start bin 1".

Veolia Energie Kolín, a.s.

2011

Zajištění plynulého toku hnědého uhlí zrnitosti 0 až 40 mm a vlhkosti max. 45 % v technologii ocelového zásobníku paliva kotle K8 „pravý“.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku ve spodní výsypné části hlubinného zásobníku.

Filtr Scheuch S1770 – výsypka z filtru „B“

2011

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – ledek amonovápenatý. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2010

Řešení toku lehké sody "Cruther" CRU v zásobníku.

Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2010

Řešení toku lehké sody "Cruther" o maximální vlhkosti 1,5 % v zásobníku.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, Závod Teplárna Přerov

2010

Řešení toku černého uhlí o vlhkosti max. 20 % v zásobnících surového uhlí kotle K1 a K2. Eliminace vzniku klenby a tunelu ve spodní výsypné části zásobníků.

Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2008

Řešení toku poloproduktu na vnitřní stěně nerezového zásobníku.

Filtr Scheuch S1875 – výsypka z filtru

2006

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

Veolia Energie Kolín, a.s.

2005

Zajištění toku elektrárenského popílku ve výsypných částech elektroodlučovače kotle K5.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Krnov

2004

Řešení toku biomasy a pilin v ocelovém zásobníku č. 4 kotle K5.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

2004

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 % ve spodní části hlubinného zásobníku v délce 96 metrů. V technologii byly demontovány stávající vzduchové kanóny.

Veolia Energie Kolín, a.s.

2004

Zajištění toku elektrárenského popílku ve výsypných částech elektroodlučovače kotle K8.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Krnov

2004

Řešení toku biomasy a pilin v ocelovém zásobníku kotle K4.

Filtr Scheuch S1770 – výsypka z filtru „A“

2003

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

Zásobní silo mletého vápence

2003

Vznik tzv. „mrtvé“ zóny sypkého materiálu na vertikálních stěnách v oblasti nad čeřícími deskami. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 na vertikální stěnu železobetonového zásobníku.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Ostrava střed-TPV

2002

Řešení toku černouhelného prachu, energetická směs, proplástek o vlhkosti 12 %. Technologie kotle K3 – aplikace pulzních trysek Myrlen® na železobetonový zásobník, včetně kruhových svodek do technologie mlýnů.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Ostrava střed-TPV

2002

Řešení toku černouhelného prachu, energetická směs, proplástek o vlhkosti 12 %. Technologie kotle K4 – aplikace pulzních trysek Myrlen® na železobetonový zásobník, včetně kruhových svodek do technologie mlýnů.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

2002

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 % na zásobníku surového uhlí č. 142 o kapacitě 280 tun.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

2002

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 % na zásobníku surového uhlí č. 141 o kapacitě 280 tun.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

2002

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 %. Sypký materiál ulpíval na vertikální stěně zásobníku surového uhlí č. 131 a v jeho spodní části docházelo ke vzniku klenby. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen®, a to jak na ocelovou výsypnou část zásobníku, tak i na betonovou stěnu.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

2002

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 %. Sypký materiál ulpíval na vertikální stěně zásobníku surového uhlí č. 132 a v jeho spodní části docházelo ke vzniku klenby. Byl zde využíván systém vzduchových kanónů, který na daný typ paliva nebyl příliš efektivní. Vzduchové kanóny byly demontovány a novým technickým řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen®, a to jak na ocelovou výsypnou část zásobníku, tak i na betonovou stěnu.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

2002

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 % na zásobníku surového uhlí č. 122 o kapacitě 280 tun.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

2002

Řešení toku černouhelného prachu - energetická směs o vlhkosti 11 % na zásobníku surového uhlí č. 121 o kapacitě 280 tun.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Ostrava střed-TPV

2002

Řešení toku černouhelného prachu, energetická směs, proplástek o vlhkosti 12 %. Technologie kotle K1 a K2 – aplikace pulzních trysek Myrlen® na železobetonový zásobník, včetně kruhových svodek do technologie mlýnů.

Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, Závod teplárna Olomouc

2001

Řešení toku černého uhlí vlhkosti max. 15 %. Ve spodní výsypné části zásobníku č. 32 technologie kotle K3 se tvořila klenba paliva a docházelo k výpadkům toku paliva do kotle. Byla zde provedena obdobná aplikace pulzních trysek Myrlen® jako na technologii zásobníku č. 31.

100% garance od

MOSA Solution

mosa_logo_bile.png