Ukázky projektů:

Důlní průmysl

Provozovna Úpravna uhlí – Pulzní trysky na objektu Třídírna druhů

2018

Předmětem díla byl návrh technického řešení pro garanci toku uhlí ve výsypných hrdlech železobetonového zásobníku TD29A, TD26A, TD26B, TD26C, TD26D a ve výsypné části ocelového zásobníku TD17A. Rozsah díla: Vypracování projektu strojní a elektro, dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen®. Výstavba kompresorovny, včetně dodávky kompresoru a příslušenství. Kompletní montáž rozvodů potrubí tlakového vzduchu, dodávka a montáž rozvodů elektro kabeláží. Návrh a dodávka rozváděče, dodávka systému řízení, včetně aplikačního SW InTouch na operátorských stanicích.

provozovna Úpravna uhlí – Čištění zásobníků systémem pulzních trysek Myrlen

2016

Předmětem díla byl návrh technického řešení pro garanci toku uhlí ve výsypných hrdlech šesti železobetonových zásobníků objektu Hrubé třídírny. Rozsah díla: Vypracování projektu strojní a elektro, dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen®. Výstavba kompresorovny, dodávka kompresoru, včetně příslušenství. Kompletní montáž rozvodů potrubí tlakového vzduchu, dodávka a montáž rozvodů elektro kabeláží. Návrh a dodávka rozváděče, dodávka systému řízení.

provozovna Úpravna uhlí – vyrovnávací násypka

2012

V rámci dodávky nové technologie nakládky uhlí s vyrovnávací násypkou byl zde dodán Airsweep® systém technologie pro zajištění toku uhlí. Naše společnost zajistila kompletní dodávku a montáž vzduchových pulzních trysek Myrlen®, dodávku rozvodů tlakového vzduchu, elektro kabeláže a lokální řídicí systém.

Severočeské doly, a.s. Doly Bílina – skupina ČEZ: Vyrovnávací násypka SO 21.5

2012

Dodávka nové technologie nakládky hnědého uhlí, součástí této technologie byla vyrovnávací násypka a nakládka uhlí na automobily. Nová násypka je vyložena plasty a jsou zde namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Montáž pulzních trysek je zde plně opodstatněná a pulzní trysky jsou vždy v činnosti s technologií. Opět se zde potvrdila správnost navržených dvou technologií v kombinaci.

provozovna Úpravna uhlí – drtič T14

2004

Na dopadové stěně odrazového drtiče docházelo k častému zanášení drceným uhlím. Obsluha musela často zastavovat danou technologii a nálepy mechanicky uvolňovat. Přímo do prostoru dopadové stěny jsme namontovali vzduchové pulzní trysky Myrlen®, které zabraňují tvorbě nálepů.

Čistíme vnitřní prostor drtiče

Klenbování drceného uhlí. Pohled do vnitřního pracovního prostoru válcového drtiče uhlí. Vidíme zde značné nalepení rozdrcených menších frakcí uhlí na vnitřních stěnách.

Inertizujeme zásobník

Stlačený dusík je používán pro provzdušnění zásobníků, kdy jednak inertizujeme a zároveň garantujeme tok sypkého materiálu. Přetlak dusíku v potrubí je max. 0,80 MPa.

100% garance od

MOSA Solution

mosa_logo_bile.png