Ukázky projektů:

Sklárny

Ocelový zásobník S1 a S2 sklářské pece č. 51

2014

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků do prostoru vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících.

Ocelový zásobník „A“ a „B“ sklářské pece č. 52

2011

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků a v prostoru stávajícího vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících a na technologii vibračního dna.

Ocelové zásobní silo sody S133

2006

Řešení netekoucí sody Na2CO3 ve spodní výsypné části zásobního sila v oblasti nad vibračním dnem. Montáž pulzní trysek Myrlen® typu VA-51 po obvodu sila.

Ocelový zásobník sklářského kmene

2006

Eliminace ulpívajícího sklářského kmene na vnitřních stěnách a vznik tunelu v technologii dvou zásobníků. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

100% garance od

MOSA Solution

mosa_logo_bile.png