Ukázky projektů:

Spalovny

TERMIZO a.s. člen skupiny MVV Energie CZ

2006

Ve spolupráci se společnosti ZVVZ Enven Engineering a.s., jsme zde dodali technologii pro zajištění toku odprašků do šesti výsypek technologie elektrického odlučovače. Předmětem díla byl návrh počtu a umístění pulzních trysek Myrlen®, včetně dodávky kompletních rozvodů tlakového vzduchu, dodávky elektro kabeláží a výroba lokální řídicí jednotky se SW. Dodaná technologie plně zabezpečuje tok popílku.

Pražské služby, a.s.

2004

Z technologie rozprašovací sušárny a elektrostatického filtru jsou pevné odpady skladovány v zásobnících. Následně se pevné odpady nakládají do autocisteren.
Pro zajištění bezproblémové expedice daných odpadů jsme zde dodali technologii, která zabezpečuje tok tohoto materiálu ve spodní výsypné části zásobníku zbytků a dále ve svodce nad napouštěcí hubici.

Zajišťujeme tok pevných odpadů ve spalovně.

Jak uvolníme sypkou hmotu ze sila zbytků, kde nám dochází ke klenbování?

100% garance od

MOSA Solution

mosa_logo_bile.png