Ukázky projektů:

Teplárny

Eliminujeme klenbování vápence

Na stávající technologii byly namontovány čeřící prvky, které sloužily k lokálnímu čeření. Obsluha musela výsypné části mechanicky obouchávat.

Zkušenosti s alternativním palivem

Jedná se o směs hnědouhelného multiprachu smíchaného s vápenným hydrátem a odpady z rafinérií. Maximální vlhkost dané sypké směsi je do 15 %.

Řešíme popílky ve výsypkách filtrů

Těžce provzdušnitelný sypký materiál, sypká hmota, velice klenbující a netekoucí

Zvuk "oživuje" popílek

Pro zajištění toku elektrárenského popílku a to i v oblasti tzv. přechodové zóny zásobního sila, jsme využili akustickou energii. Aplikovaná akustická energie má tu výhodu, že se šíří rovnoměrně všemi směry do vnitřního prostoru sila.

100% garance od

MOSA Solution

mosa_logo_bile.png