top of page
  • Obrázek autoraJan Moša

Další zkušenost – „Hrábnul jsem si do sypké hmoty…“

„Hrábli“ jsme si do dosti velkého problému.

Obrázek 1 - Toto již není ani sypká hmota

Obrázek 2 - Odebraný vzorek paliva


1. Popis technologie

Nyní si krátce popišme řešenou technologii skladování paliva, kde skladujeme černouhelné kaly. Z pásového dopravníku nám padá palivo do ocelových zásobníků, vidíte to na přiloženém Videu - 1. Jak se nám chová toto palivo ve vnitřní části zásobníku, to můžete vidět na dalším Videu - 2. Obsluha zauhlování zde pomocí trubkového nástavce s tlakovým vzduchem postupně „ukrajuje“ po částech danou sypkou hmotu.

Na obrázcích vidíte, jak jsem si pro daný vzorek paliva „hrábnul“, a to v oblasti výsypné svodky nad dopravním redlerem. Zde nám docházelo k totálnímu zapěchování, a tak obsluha musela otevřít boční revizní otvor a mechanicky palivo uvolňovat.

Jaká technická řešení zde byla doposud navržena pro zajištění toku paliva?

V některých ocelových zásobnících byly namontovány na vnitřní stěny doplňkové nerezové plechy a na výsypné části zásobníků byly namontovány vzduchové kanóny. I přes toto stávající technické řešení, nebyl provozovatel schopen kontinuálně dopravovat a dávkovat palivo do kotle. Technologie spalování uhlí se musela zastavit a kotel byl ihned navolen na spalování drahého plynu.


Video 1 - Proces zauhlování ocelových zásobníků


Video 2 - Pracovník zauhlování postupně „ukrajuje“ palivo v zásobníku2. Jak to nakonec vše dopadlo?

V první fázi řešení jsme se museli zaměřit na tok ve svodkách v prostoru nad dopravními redlery. Do oblasti pod šoupátkovými uzávěry jsme namontovali pulzní trysky Myrlen® a snažili jsme se zde danou sypkou hmotu postupně uvolňovat. Takže jsme si pulzními tryskami toto palivo „osahali“ a podařilo se nám jej uvolňovat. Následně jsme na žádost provozovatele připravili technické řešení, kdy jsme již řešili tok paliva v celém objemu zásobníku. Navrhli jsme zde montáž pulzních trysek Myrlen® ve čtyřech hladinách, takže jsme se dostali až do oblasti přechodové zóny zásobníku.

A co se vzduchovými kanóny? No, ty se z technologie zásobníků demontovaly.


Obrázek 3 - Vrtání otvorů pro montáž pulzních trysek ve svodce


Obrázek 4 - Namontované pulzní trysky ve svodce


3. Závěrem

Dostali jsme se k zajímavému projektu a byli jsme velice opatrní, zda do toho „jít“. Ale problémy u zákazníka se musely rychle řešit a času moc nezbývalo. Praktická zkouška s montáží na jedné technologii se provedla v průběhu jednoho dne. V některých případech lze i toto zrealizovat. Během noci jsme expedovali k zákazníkovi montážní materiál a ráno v 6.00 hodin se již montovalo.Commentaires


bottom of page