top of page
  • Obrázek autoraJan Moša

Máme již Certifikaci pro akustické měniče...

Dodávané akustické měniče plní základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se k návrhu a konstrukci určeného pro použití v provedení s nebezpečím výbuchu. Fyzikálně technický zkušební ústav nám vydal Certifikát EU přezkoušení typu FTZÚ 17 ATEX 0138X. Akustické měniče můžeme instalovat na zařízení (případně i do zařízení tj. zásobníků a sil), jejichž vnitřní prostor je dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. klasifikován jako Zóna 20 a Zóna 0.
Comments


bottom of page