top of page
  • Obrázek autoraJan Moša

Víte, jak skladovat uhelné odprašky?

I skladování uhelných odprašků Vás může velice potrápit. Můžeme to potvrdit následujícím případem.

Víte, oslovil nás zadavatel s výzvou, zda mu můžeme poskytnout pomoc s klenbováním uhelných odprašků v jednom ocelovém kontejneru. Stále zde totiž docházelo k výpadkům toku materiálu z kontejneru do odběrného šnekového dopravníku.

Obrázek 1 - Zde vidíte vzorek uhelného prachu


Jak to doposud fungovalo?

No, pro rozrušování slehlých odprašků byl ve spodní výsypné části namontován jeden příložný vibrátor. Tento vibrátor byl umístěn na ocelovém příčníku, který spojoval obě výsypné části kontejneru odprašků. Žel, i přes vibrování celé výsypné části konstrukce kontejneru ze zde sypký materiál pěchoval a klenboval.

Obrázek 2 - Vibrační systém na příčníku mezi výsypy

Co jsme nyní provozovateli navrhli?

Po konzultaci se zadavatelem jsme se společně dohodli, že na základě zkušeností mu namontujeme v rámci zkušebního provozu do jedné výsypné části kontejneru dva typy pulzních trysek Myrlen®.

Toto technické řešení přineslo pozitivní výsledky a provozovateli se to tak „zalíbilo“, že chtěl namontovat stejné zařízení i na druhý výsyp. Tak jsme mu dodali zařízení i na další výsyp a věřili jsme, že se dílo podaří. Zkušební provoz nám probíhal v tom „nejhorším“ ročním období, tj. v zimě. Po zdárném vyhodnocení provozních zkoušek se provozovatel rozhodl danou technologii zakoupit. Následně jsme namontovali na kontejner nový rozvod tlakového vzduchu a byla provedena úprava stávajícího SW v řídicím systému.

Obrázek 3 - Pohled na pulzní trysky ve vnitřní části výsypky kontejneru


Obrázek 4 - Závěrečný pohled na již zkompletovanou technologii


Závěr

Navržená technologie pro uvolňování sypkých materiálů se plně osvědčila a bude využita i pro další připravované projekty.
Comments


bottom of page