top of page
  • Obrázek autoraJan Moša

Tlakový ráz při výbuchu do 10 baru (0,1 MPa)

Ve spolupráci s FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM, s. p. a za technické pomoci ze strany společnosti VVUÚ, a.s. jsme zdárně zakončili zkoušky a testování pulzních trysek Myrlen® pro využití ve výbušném prostředí. Připravené vzorky byly podrobeny hydrostatickou zkouškou a byly zkoušeny dle ČSN EN 14460 (EN 14460:2018), čl. 6.3.2.

Na systémech uchycení pulzních trysek Myrlen® byly provedeny numerické simulace FEM metodou v 3D prostoru. Zadávací podmínkou byl přetlak v tlakové nádobě 1,0 [MPa] s rezervou 10% tj. 1,1 [MPa]. Na tento přetlak byly vypracovány výpočty. Pulzní trysky jsme rozšířili o nový typ VA-xxxx-Z s konstrukčním systémem zabezpečení.

Pulzní trysky Myrlen® jsou odolné tlakovému rázu při výbuchu do 10 baru (ExPSR 10 bar dle ČSN EN 14460:2018)


Comments


bottom of page