top of page
  • Obrázek autoraJan Moša

Vyřešení logistiky skladování

Děkujeme vedoucímu provozu Kunčice společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. za doporučující dopis a zkušenosti s řešením toku sypké hmoty v zásobníku. Realizace technologie probíhala v období 12/2008 až 04/2009 a do dnešního dne je technologie v provozu ke spokojenosti uživatele.


Kopie dopisu:

V železobetonovém osmibokém zásobním sile skladujeme různé druhy sypkých materiálů. Největší problémy jsme ovšem měli ve dvou sekcích a to v sekci, kde skladujeme portlandský cement a cement bílý. Spodní výsypnou část zásobníku jsme lokálně pročeřovali a rovněž zde bylo namontováno vzduchové dělo. I přes toto technické řešení nám ovšem vznikaly „mrtvé“ zóny slehlého sypkého materiálu v sile a docházelo zde ke vzniku klenby. Ulpělý cement nám tvořil až ¼ kapacity každé sekce zásobního sila.


Řešení:

Proto jsme oslovili společnost MOSA Solution s.r.o., která se danou oblasti řešení toku sypkých materiálů zabývá. Již v minulosti jsme řešili společně tok vápna v zásobním sile využitím systému pulzních trysek Myrlen®.


S danou společnosti jsme se dohodli o možnosti odzkoušení akustické energie v jedné sekci sila pro eliminaci a garanci toku portlandského cementu. Do horní části jedné sekce zásobního sila jsme  namontovali akustický měnič, který v pravidelných intervalech vyzařoval akustickou energii do vnitřního prostoru zásobního sila. Daná provozní zkouška trvala pět měsíců a byla vyhodnocena jako velice pozitivní. Díky tomuto technickému řešení se nám výrazně zlepšila celá logistika a nyní plně využíváme kapacity dané sekce zásobního sila. Následně byla provedena montáž dalšího akustického měniče i na sekci bílého cementu.


Závěr:

Montáží akustických měničů na zásobním sile jsme eliminovali nálepy a zlepšili logistiku skladování, což nám přineslo nezanedbatelné ekonomické úspory.


Zapsal:

Vlastimil Bartoš, Vedoucí provozu Kunčice

Kunčice dne 13. 1. 2017
Comments


bottom of page