top of page
  • Obrázek autoraJan Moša

Vzdělávací technický seminář v ČR

Jsme rádi, že se nám podařilo uskutečnit první technický seminář našeho mezinárodního týmu v České republice. Tento seminář se uskutečnil ve dnech 20. až 21. 3. 2017. V těchto dvou dnech jsme se navzájem seznámili s činností jednotlivých skupin v ostatních zemích a zhodnotili dosavadní trendy. Náš společný cíl je nasměrován do oblasti garance toku sypkých hmot v silech a do oblasti akustického čištění.Během semináře jsme naše partnery seznámili s dalším technickým řešením, kterým je zabezpečení toku paliva ve svodkách v teplárnách a elektrárnách. Zde jsme úspěšně vyzkoušeli lokální silikonové topné rohože – BriskHeat® od amerického partnera. Tento systém je zajímavý pro naše polské kolegy, jelikož řada zákazníků v Polsku se právě potýká právě s tokem paliva ve svodkách.


V průběhu semináře si někteří naši kolegové vyzkoušeli montáž pulzní trysky na simulačním řezu zkušebního zásobníku. Samozřejmě jsme také shlédli aplikaci pulzních trysek v provozu a konkrétně jsme společně navštívili cementárnu Lafarge v Čížkovicích. Tam jsme shlédli řešení toku cementu ve výsypných částech čtyř zásobních sil, kde jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51.


Společná diskuse byla věnována přípravě nových projektů v Polsku a v Turecku. Nastavili jsme si společnou strategii do dalších let.  

          

Nezapomněli jsme také na oblast vědy a výzkumu. Pan profesor Ondřej Jiříček z ČVUT v Praze nám poskytl přednášku z oblasti akustiky. Společně jsme byli v bezodrazové místnosti, kde provádíme měření jednotlivých akustických měničů.


V rámci právě probíhajících zkoušek jsme si otestovali činnost jednoho akustického měniče.


Po dvou náročných dnech se naši partneři vrátili do svých zemí. Všemi účastníky byl seminář hodnocen velice pozitivně a již jsme si stanovili termín konání dalšího semináře v roce 2018.


Přednáška kolegy z Turecka.


Montáž pulzní trysky na simulačním řezu zásobníku.


Přednáška v bezodrazové místnosti na ČVUT v Praze.


Comments


bottom of page