Podívejme se na jednostranný sací ventilátor z odtahu pecních plynů. Teploty před pecním ventilátorem máme v rozmezí 300 °C až 350 °C. Co nás trápí je zanášení vnitřní části lopatek oběžného kola a tím i zvýšené vibrace ventilátoru. Můžeme se podívat na skutečně změřené veličiny vibrací ventilátoru, které se pohybují v hodnotách 6 mm/s až maximálně 11 mm/s viz přiložený graf. Při vysokých hodnotách vibrací musíme již zastavit technologii.

Na horní část skříně oběžného kola ventilátoru jsme doporučili namontovat akustický měnič typu ACL 34230, který nyní pravidelně vyzařuje akustickou energii do vnitřního prostoru ventilátoru a tímto jej čistíme. Daným technickým řešením tj. pravidelnou činností akustického měniče na technologii ventilátoru se vibrace ustálily na hodnotách v rozmezí 1,7 mm/s až maximálně 2,5 mm/s. Odstávky a čištění ventilátoru se tímto eliminovaly.

Čistíme oběžné kolo ventilátoru

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png