V procesu technologie spalování dochází často k zanášení teplosměnných ploch a to jak v oblasti nad spalovací komorou, dále v oblasti I. tahu, II. tahu a třetího tahu kotle. V důsledku tohoto zanášení se snižuje účinnost celého systému.

Pro zjišťování tvarů kmitů analyzované soustavy je prováděna frekvenční analýza kotle. Využitím MKP metody je simulována vlastní frekvence akustické kavity a navrženy pozice umístění zdrojů akustické energie. Výpočty provádějí vědečtí pracovníci ČVUT. Na základě vhodné budící frekvence a pro daný rozsah teplot jsou vyrobeny speciálních akustické měniče. V běžné praxi jsou akustické měniče vyráběny pro budící frekvence v rozsahu f1 = 65 Hz až 500 Hz a hladině akustické tlaku Lp = max. 150 dB.

Čistíme teplosměnné plochy kotlů

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png