Klenbování drceného uhlí. Pohled do vnitřního pracovního prostoru válcového drtiče uhlí. Vidíme zde značné nalepení rozdrcených menších frakcí uhlí na vnitřních stěnách. Pohled na mechanické seškrabávání ulpělého uhlí z vnitřních stěn drtiče.

Na zadní stěnu drtiče jsme namontovali pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které neustále čistí vnitřní stěnu drtiče. Pro eliminaci nálepů a čištění vnitřních rohů drtiče jsme museli namontovat pulzní trysky ještě na boční stěny. Pohled na vyčištěnou boční stěnu, kde jsou namontovány pulzní trysky. Na pravé straně vidíte ulpělý drcený materiál. Zde nejsou aplikovány žádné aktivní a pasivní prvky. Pulzní trysky neustále čistí zadní stěnu drtiče. Během pravidelné revizní kontroly nemusela obsluha provádět žádné mechanické čištění.

Čistíme vnitřní prostor drtiče

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png