Pohled na výsypky elektroodlučovače se svodem čtvercového průřezu zaúsťujícím do navazující technologie pneudopravy. Vzorek elektrárenského popílku s vlhkosti 0,81 %. Efektivní úhel vnějšího tření je 47,2°. Změřený úhel vnějšího tření na oceli 11 373 je 23,6° při teplotě 220°C. Zkouška provzdušnitelnosti prokázala sypký materiál jako těžce provzdušnitelný.

Pohled do vnitřní části výsypky elektroodlučovače, kde činností pulzních trysek garantujeme tok popílku. Ve spodní výsypné části nevzniká klenba ani tunel slehlého popílku. Algoritmus činnosti je naprogramován. Namontovaný Airsweep systém pulzních trysek Myrlen ve výsypné části výsypek elektroodlučovače a ve svodce zaúsťující do komorového podavače plně garantuje tok sypké hmoty.

Řešíme popílky ve výsypkách filtrů

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png