Na stávající ocelové výsypce jsou pro zajištění toku sádrovce namontovány tři technologie. Je zde příložný vibrátor, na vnitřních stěnách jsou plasty a ještě mechanický rozrušovač s trny. Před vlastní technickou realizací byla provedena zkouška toku odebraného vzorku sádrovce ve zkušebním zásobníku. Sádrovec měl vlhkost 10 %.

Na vnitřní plasty ve spodní části výsypky jsme namontovali pulzní trysky Myrlen. Činností pulzních trysek Myrlen jsme zajistili tok sádrovce a eliminovali vznikající klenbu. Nastavili jsme zde dva algoritmy chodu trysek.

Ano, tok sádrovce ve výsypce

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png