Na obrázku vidíme značné množství slehlého cementu, který nebylo již možno uvolnit stávajícím systémem čeřících desek.

Po zprovoznění systému pulzních trysek Myrlen, které byly nainstalovány mezi čeřící desky se dříve slehlý cement nyní dopravuje do navazující technologie. V současné době provozovatel využívá plnou kapacitu zásobníku. Výskyt "mrtvých" zón je eliminován. Při najetí technologie expedice cementu jsou vždy v činnosti oba nainstalované systémy tj. systém čeřících desek a pulzní trysky. Tato zvolená kombinace garantuje tok sypkého materiálu.

Eliminovali jsme nálepy cementu

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png