Původní regulace toku uhlí nad podavačem tj. zasouváním a vysouváním tyčí byla nahrazena šoupátkovými uzávěry. Je nutno garantovat tok uhlí v celém objemu zásobníku to znamená, že v první řadě musí téci uhlí nad uzávěry.

Zásobník o kapacitě 500 tun na skladování prachového uhlí o vlhkosti až 10 %. Stávající namontovaný systém pro zajištění toku uhlí ve výsypné části sestává ze čtyř vzduchových děl. Do zásobníku je aplikován dusík o přetlaku 0,60 MPa. Vzduchové kanóny jsou nyní zastaveny a tok paliva zajišťují pouze pulzní trysky Myrlen. Provozní podmínky vyžadovaly nastavení různých režimů činnosti trysek. Provozovatel nyní operativně dle provozních podmínek upravuje činnost pulzních trysek. Instalovaný Airsweep systém pulzních trysek Myrlen plně garantuje tok prachového uhlí do navazující technologie.

Garantujeme tok prachového uhlí

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png