Vnitřní prostředí ocelových zásobníků pro skladování a expedici sušeného hnědouhelného prachu je neustále v inertním prostředí dusíku. Ve vnitřním prostředí je udržován přetlak 0,05 až 0,15 kPa. Užitný objem zásobníků je v rozsahu 325 až 450 m3. Stlačený dusík je používán pro provzdušnění zásobníků, kdy jednak inertizujeme a zároveň garantujeme tok sypkého materiálu. Přetlak dusíku v potrubí je max. 0,80 MPa.

Vnitřní prostředí ocelových zásobníků pro skladování a expedici sušeného hnědouhelného prachu je neustále v inertním prostředí dusíku. Ve vnitřním prostředí je udržován přetlak 0,05 až 0,15 kPa. Užitný objem zásobníků je v rozsahu 325 až 450 m3. Stlačený dusík je používán pro provzdušnění zásobníků, kdy jednak inertizujeme a zároveň garantujeme tok sypkého materiálu. Přetlak dusíku v potrubí je max. 0,80 MPa. Výpady ze zásobníků jsou opatřeny ocelovými svodkami a plnění autocisteren jednou svodkou dosahuje výkonu 40 tun/hodinu. Pulzní trysky Myrlen® jsou rovněž v těchto svodkách.

Inertizujeme zásobník

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png