Při pohledu do vnitřní části zásobního sila zde vidíte značné množství slehlého cementu, který stávající systémem čeřících desek nebyl schopen uvolnit.
Takže, jak silo vyprázdníme? Buď si objednáme specializovanou firmu, která nám zásobní silo mechanicky vyčistí, nebo budeme hledat další technické řešení. Jedním z těchto řešení je aplikace pulzních trysek Myrlen®.

Zde je ukázka řešení na čtyřech ocelových zásobních silech.
Po prostou mezi stávající čeřící desky jsme namontovali pulzní trysky Myrlen®.
Co se stalo? Dříve slehlý cement se uvolnil a nyní máme zásobní silo prázdné a to bez „mrtvých“ zón.
V současné době provozovatel využívá plnou kapacitu zásobních sil.
Při najetí technologie expedice cementu jsou vždy v činnosti oba nainstalované systémy tj. systém čeřících desek a pulzní trysky Myrlen®. Tato zvolená kombinace nám nyní garantuje tok cementu.

Máte problém s netekoucím cementem v sile?

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png