top of page

Při pohledu do vnitřní části zásobního sila zde vidíte značné množství slehlého cementu, který stávající systémem čeřících desek nebyl schopen uvolnit.
Takže, jak silo vyprázdníme? Buď si objednáme specializovanou firmu, která nám zásobní silo mechanicky vyčistí, nebo budeme hledat další technické řešení. Jedním z těchto řešení je aplikace pulzních trysek Myrlen®.

The picture shows a considerable amount of consolidated cement which could be no longer released using the existing system of fluidizing plates.

Zde je ukázka řešení na čtyřech ocelových zásobních silech.
Po prostou mezi stávající čeřící desky jsme namontovali pulzní trysky Myrlen®.
Co se stalo? Dříve slehlý cement se uvolnil a nyní máme zásobní silo prázdné a to bez „mrtvých“ zón.
V současné době provozovatel využívá plnou kapacitu zásobních sil.
Při najetí technologie expedice cementu jsou vždy v činnosti oba nainstalované systémy tj. systém čeřících desek a pulzní trysky Myrlen®. Tato zvolená kombinace nám nyní garantuje tok cementu.

After commissioning of the system of Myrlen® air pulse nozzles that were installed between the fluidizing plates, previously consolidated cement is now transported into related technological equipment. Currently, the operator uses the full capacity silos. At the start-up of the technological equipment for the cement conveying, always both installed systems are operated i.e. the system of the fluidizing plates and the air pulse nozzles. This selected combination guarantees the flow of the bulk material.

Máte problém s netekoucím cementem v sile?

We eliminated cement sticking

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page