Do technologie dvou ocelových zásobníků je dopravován lignit o vlhkosti až 55%. Na obrázku vidíte vzorek daného paliva. Na jednom ocelovém zásobníku je namontováno celkem 12 ks vzduchových děl. Tento systém je v automatickém režimu, nebo jej lze ovládat ručně. Z důvodu vznikajících poruch s tokem lignitu v zásobníku zde byly rovněž namontovány vibrátory. Na obrázku vidíte, že zde docházelo ke vzniku trhlin na plášti zásobníku a úchyty vibrátorů musely být převařovány. Činnost vibrátorů nebyla řešením.

Jelikož přetrvávaly poruchy toku paliva do kotle, byl stávající systém tj. vzduchová děla a vibrátory demontován. Do spodní výsypné části zásobníku byl instalován Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®.

Technická výzva v Turecku!

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png