Na fotografii vidíme řešení toku paliva v ocelové svodce, kde využíváme Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® v kombinaci s topnými rohožemi BriskHeat®. Dopravované uhlí má vlhkost až 30 % H2O. Silikonové topné rohože BriskHeat® typu SRL jsou složeny z odporové části, která je uložena a izolována mezi dvěma vrstvami silikonových plátů, zesílených skleněnými vlákny. Do topných rohoží je přivedeno napájecí napětí 230 V AC. Při zatížení 0,004 W/mm2.

Silikonové topné rohože BriskHeat® byly vyrobeny na míru dle námi navrženého řešení. Topné rohože byly vyrobeny s výřezy pro aplikaci pulzních trysek. Ohřev ocelových svodek je řízen regulátorem s mikroprocesorem. Po montáži prvků zajišťujících tok paliva byly ocelové svodky tepelně izolovány. Technologie topného systému je řízena z lokálního rozváděče. Obsluha velínu je informována o skutečné teplotě na řídicím panelu.

Tok paliva ve svodkách

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png