top of page

Lze vůbec technicky zajistit bezchybný tok materiálu ve dvou ocelových zásobnících, když je v nich lignit s vlhkostí až 55 %?
A proč v tomto případě dlouhodobě nefungovala vzduchová děla a vibrátory montované na ocelové pláště zásobníků?

Do technologie dvou ocelových zásobníků je dopravován lignit o vlhkosti až 55%. Na obrázku vidíte vzorek daného paliva. Na jednom ocelovém zásobníku je namontováno celkem 12 ks vzduchových děl. Tento systém je v automatickém režimu, nebo jej lze ovládat ručně. Z důvodu vznikajících poruch s tokem lignitu v zásobníku zde byly rovněž namontovány vibrátory. Na obrázku vidíte, že vlivem vibrování docházelo ke vzniku trhlin na plášti zásobníku a úchyty vibrátorů musely být převařovány. Takže činnost vibrátorů nebyla tím nejlepším řešením. To vidíte i na pohledu do vnitřní části zásobníku, kde nám vzniká ve výsypné části zásobníku tunel a značné nálepy na šikmých výsypných stěnách.

Lignite with moisture up to 55% is conveyed to the technology of two steel hoppers. The picture shows the fuel sample. On one steel hopper, a total of 12 air cannons are mounted. This system works in the automatic mode or can be operated manually. Due to emerging failures of the lignite flow in the hopper, also vibrators were mounted there. The picture shows the cracks formed on the jacket of the hopper, it was also necessary to reweld the handles of the vibrators. The vibrators were not the exact. The accompanying picture shows a view of the inside of the hopper during the emptying process. Extensive “dead” zones of stuck lignite are formed there. Chimneys are created at the bottom of the discharge section. The smoke from the boiler technological.

Podívejte se na řešení
Stávající systém byl demontován tj. všechna vzduchová děla a vibrátory. Do spodní výsypné části zásobníku byly namontovány pulzní trysky Myrlen®. Tímto jsme zajistili tok paliva ze zásobníku a dále jsme řešili tok paliva v ocelových svodkách, kde jsme rovněž namontovali pulzní trysky. Po nastavení vhodných algoritmů činnosti pulzních trysek v řídicím systému Simatic jsme zajistili kontinuální tok paliva do kotle.

Since the failures of the fuel flow to the boiler persist, the current system, i.e. air cannons and vibrators, was dismantled. Airsweep® system of Myrlen® air pulse nozzles was installed into the discharge section of the hopper.

Turecký zázrak: 55 % vlhkost lignitu!

Turkish miracle: 55% lignite moisture

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page