Lze vůbec technicky zajistit bezchybný tok materiálu ve dvou ocelových zásobnících, když je v nich lignit s vlhkostí až 55 %?
A proč v tomto případě dlouhodobě nefungovala vzduchová děla a vibrátory montované na ocelové pláště zásobníků?

Do technologie dvou ocelových zásobníků je dopravován lignit o vlhkosti až 55%. Na obrázku vidíte vzorek daného paliva. Na jednom ocelovém zásobníku je namontováno celkem 12 ks vzduchových děl. Tento systém je v automatickém režimu, nebo jej lze ovládat ručně. Z důvodu vznikajících poruch s tokem lignitu v zásobníku zde byly rovněž namontovány vibrátory. Na obrázku vidíte, že vlivem vibrování docházelo ke vzniku trhlin na plášti zásobníku a úchyty vibrátorů musely být převařovány. Takže činnost vibrátorů nebyla tím nejlepším řešením. To vidíte i na pohledu do vnitřní části zásobníku, kde nám vzniká ve výsypné části zásobníku tunel a značné nálepy na šikmých výsypných stěnách.

Podívejte se na řešení
Stávající systém byl demontován tj. všechna vzduchová děla a vibrátory. Do spodní výsypné části zásobníku byly namontovány pulzní trysky Myrlen®. Tímto jsme zajistili tok paliva ze zásobníku a dále jsme řešili tok paliva v ocelových svodkách, kde jsme rovněž namontovali pulzní trysky. Po nastavení vhodných algoritmů činnosti pulzních trysek v řídicím systému Simatic jsme zajistili kontinuální tok paliva do kotle.

Turecký zázrak: 55 % vlhkost lignitu!

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png