Na daném obrázku vidíme plnění korby automobilu energosádrovcem. Vlhkost energosádrovce je max. 10 %. Sypný úhel se pohybuje okolo 46 °. V prostoru mezi vertikální železobetonovou stěnou zásobního sila a vnitřní kuželovou vestavbou vznikala značná klenba. Daná porucha toku energosádrovce byla příčinou plnění automobilů v délce až 1,5 hodiny.

Pro zajištění toku energosádrovce, zde byly namontovány vzduchové pulzní trysky Myrlen typu VA-51. Plnění automobilů energosádrovcem se zkrátilo na dobu pouze 15 minut.

Vyřešili jsme tok energosádrovce

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png