Na fotografii vidíme tuhé alternativní palivo na ocelových roštech v průběhu vykládky. Jedná se o směs hnědouhelného multiprachu smíchaného s vápenným hydrátem a odpady z rafinérií. Maximální vlhkost dané sypké směsi je do 15 %. Mezi stávající zařízení, která byla na zásobníku namontována, patřily příložné vibrátory, vzduchová děla a ocelová vestavba nad dopravním redlerem. I přes tyto doplňující prvky přetrvávaly problémy s tokem sypkého materiálu. Při vyprazdňování zásobníku nám dochází ke klenbování ve spodní výsypné části a to i přes namontovanou ocelovou vestavbu. Na obrázku vidíme slehlou sypkou hmotu na vestavbě.

Jelikož přetrvávaly problémy s klenbováním a tokem sypké hmoty, namontovali jsme v rámci zkušebního provozu na jednu výsypnou část pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Namontovaný Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® v rámci zkušebního provozu zde zůstal nainstalován. Další pulzní trysky jsme namontovali i na ostatní problematické části zásobníku, kde vznikalo klenbování. Vzduchová děla a vibrátory byly demontovány.

Zkušenosti s alternativním palivem

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png