Tuhé alternativní palivo (TAP) vyráběné z tříděného odpadu je využíváno jako náhrada klasických paliv a to jak v cementárnách, tak i v palivových kombinátech. Na obrázku je vidět TAP v technologickém procesu spalování cementárny. Pohled na ulpívající alternativní palivo TAP v technologii. Tvoří se zde klenby a palivo se nalepuje na vnitřních stěnách.

Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně speciálních montážních pouzder MPS-51-TK2-I na plášti technologie. Zde jsme museli odvrtávat otvory pro montážní pouzdra přes vyzdívku tloušťky cca 250 mm. Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® garantuje tok paliva TAP, eliminuje klenbování a čistí vnitřní prostor stěny technologie. Pulzní trysky zde pracují již od roku 2009.

Zkušenosti s palivem TAP

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png