Podívejme se na odebraný vzorek skladovaného sypkého materiálu – elektrárenský popílek.

Pro zajištění toku elektrárenského popílku a to i v oblasti tzv. přechodové zóny zásobního sila, jsme využili akustickou energii. Aplikovaná akustická energie má tu výhodu, že se šíří rovnoměrně všemi směry do vnitřního prostoru sila. Na strop zásobního sila jsme namontovali akustický měnič. Hladina akustického tlaku je Lp = 130 [dB] re 1 m a frekvence základní harmonické složky f1 = 270 [Hz]. Vyzářená akustická energie nám působí všesměrově na všechny vnitřní stěny zásobního sila. V důsledku změny provozních podmínek technologie kotle, došlo ke změně mechanicko-fyzikálních vlastnosti skladovaného elektrárenského popílku v zásobním sile. Z tohoto důvodu jsme museli provést změnu frekvence stávajících akustických měničů.

Zvuk "oživuje" popílek

Již 20 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 300 provozech

mosa_logo_bile.png