top of page

Původní regulace toku uhlí nad podavačem tj. zasouváním a vysouváním tyčí byla nahrazena šoupátkovými uzávěry. Je nutno garantovat tok uhlí v celém objemu zásobníku to znamená, že v první řadě musí téci uhlí nad uzávěry.

The hopper with the capacity of 500 tons for the storage of the pulverized coal with moisture content up to 10%. Existing mounted system to ensure the flow of coal at the discharge section comprises of four air cannons. Nitrogen with pressure of 0.60 MPa

Zásobník o kapacitě 500 tun na skladování prachového uhlí o vlhkosti až 10 %. Stávající namontovaný systém pro zajištění toku uhlí ve výsypné části sestává ze čtyř vzduchových děl. Do zásobníku je aplikován dusík o přetlaku 0,60 MPa. Vzduchové kanóny jsou nyní zastaveny a tok paliva zajišťují pouze pulzní trysky Myrlen. Provozní podmínky vyžadovaly nastavení různých režimů činnosti trysek. Provozovatel nyní operativně dle provozních podmínek upravuje činnost pulzních trysek. Instalovaný Airsweep systém pulzních trysek Myrlen plně garantuje tok prachového uhlí do navazující technologie.

Initial coal flow regulation over the feeder, i.e. by inserting and ejecting the rod, was replaced with slide gates. It is necessary to guarantee the coal flow in the entire hopper, this means that first of all coal must flow over the slide gates. Air cannons are now stopped and the fuel flow is ensured only with Myrlen® air pulse nozzles. Operating conditions required different modes of the nozzles operation. The operator now operatively regulates the activity of the air pulse nozzles. Installed Airsweep® system of Myrlen® air pulse nozzles fully guarantees the flow of pulverized coal into the related technological equipment.

Garantujeme tok prachového uhlí

Flow and inertization of pulverized coal

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page