top of page

Na fotografii vidíme tuhé alternativní palivo na ocelových roštech v průběhu vykládky. Jedná se o směs hnědouhelného multiprachu smíchaného s vápenným hydrátem a odpady z rafinérií. Maximální vlhkost dané sypké směsi je do 15 %. Mezi stávající zařízení, která byla na zásobníku namontována, patřily příložné vibrátory, vzduchová děla a ocelová vestavba nad dopravním redlerem. I přes tyto doplňující prvky přetrvávaly problémy s tokem sypkého materiálu. Při vyprazdňování zásobníku nám dochází ke klenbování ve spodní výsypné části a to i přes namontovanou ocelovou vestavbu. Na obrázku vidíme slehlou sypkou hmotu na vestavbě.

We see in the photo a solid alternative fuel for steel grids during unloading. It is a mixture of brown multi dust mixed with hydrated lime and waste from refineries. The maximum moisture content of the particulate mixture is up to 15%. Among the existing equipments, which was mounted on the hopper belonged surface vibrators, air cannons and steel built above the conveyor. Despite these additional elements, were problems with the flow of bulk solid materials. We see bridging of bulk material during process of emptying. Dead zone is on the steel element above conveyor.

Jelikož přetrvávaly problémy s klenbováním a tokem sypké hmoty, namontovali jsme v rámci zkušebního provozu na jednu výsypnou část pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Namontovaný Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® v rámci zkušebního provozu zde zůstal nainstalován. Další pulzní trysky jsme namontovali i na ostatní problematické části zásobníku, kde vznikalo klenbování. Vzduchová děla a vibrátory byly demontovány.

Because problems with bridging and flow of bulk materials were all the time, we installed on the one part of hopper pulse nozzle Myrlen® VA-51. We tested Airsweep® system for warranty for flow of materials. Mounted Airsweep® system of pulse nozzles Myrlen® testing operation there remained installed. Next, we installed pulse nozzles to other troubled parts of the hopper, which formed bridging. The technology of Air cannons and vibrators was dismounted.

Zkušenosti s alternativním palivem

Experience with alternative fuel

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page