top of page

Čištění zvukem:

akustické horny

čištění přímo za chodu

výroba hornů na míru

pro sila, kotle i ventilátory

prověřeno vědci z ČVUT

Jak akustika uvolní materiál? 

Vyrobíme speciální akustický horn (= zvukovod), jehož „budící“ frekvenci sladíme s frekvencí vybrané části vaší technologie.

 

Průtok vzduchu nad titanovou membránou a přes zvukovod pak vytváří hladinu akustického tlaku a současně i danou frekvenci. 

 

Tato kombinace pak uvolňuje vaši sypkou hmotu – přímo za chodu

bez nutnosti odstavovat technologii a složitě ji mechanicky čistit.

Podívejte se na ukázku v krátkém videu:

Vše pro vás navrhujeme ve spolupráci s vědci z ČVUT

Celou přípravu technického řešení, měření frekvencí i výpočty rezonančních pásem zajišťujeme již léta v úzké spolupráci s vědeckými pracovníky z pražské ČVUT.

Akustické horny jsou účinné řešení zejména pro čištění:

  • vnitřních stěn sil a zásobníků 

  • kotlů, výměníků a přehříváků 

  • oběžných kol ventilátorů

Naše akustické horny mají Certifikaci EU pro použití ve výbušném prostředí. 

Instalace akustických měničů nám umožnila  provozovat ventilátor s chvěním do cca 3,5 mm/s  a dle zadaného algoritmu nesnižovat jeho otáčky  – a tím neomezovat provoz. Při zvýšeném chvění  dochází k automatickému snižování otáček ventilátoru.

 

(Zkušenosti s provozem akustických měničů typu  ACL-34230 na ventilátorech recirkulovaných spalin.)

Ing. Petr Parchomenko
VOTP Kotelna a odsíření
ETU ČEZ, a.s.

Jak probíhá montáž hornů?

Před vlastní montáží s vámi nejprve prohlédneme technologii a konzultujeme připravované řešení. 

 

Výrobu speciálních hornů zadáváme vždy až na základě konkrétních frekvenčních analýz a výpočtů.


Naši technici pak provedou odbornou asistenci při uvedení systému akustických hornů do vašeho provozu.

Hlavní výhodou je čištění vaší technologie přímo za chodu

 

Díky pravidelné činnosti akustických hornů totiž nemusíte dělat odstávky a řešit mechanické čištění.

akusticky menic na kotli.jpg

Máte zájem 

o akustické horny?

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page