top of page

Ukázky projektů:

Chemický průmysl

Pruhy
Procter & Gamble, Ukrajina

2015

Řešení toku pracího prášku v jednom kruhovém zásobníku. Eliminace ulpívajícího sypkého materiálu na vnitřních stěnách.

Pruhy
Procter & Gamble, Gebze Plant, Turecko

2015

Řešení toku výrobního produktu ve dvou zásobnících.

Pruhy
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

2015

Řešení toku pracího prášku ve třech zásobnících na lince 2 a lince 5.

Pruhy
Procter & Gamble, Gebze Plant, Turecko

2014

Řešení toku výrobního produktu v jednom zásobníku.

Pruhy
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2014

Řešení toku pracího prášku ve třech zásobnících.

Pruhy
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2014

Řešení toku pracího prášku v zásobníku na lince ozn. "E".

Pruhy
Teplé cyklóny S1102 UHV – 10 kusů

2013

Technologie výroby hnojiva – výrobek NPK, DASA. Ve výsypných částech cyklónů ulpívá na stěnách sypká hmota a tvoří se zde tunel, popřípadě klenba. Po zkušebním provozu na dvou cyklónech bylo rozhodnuto o montáži pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 na celou technologii.

Pruhy
Filtr Scheuch S1870 – výrobna LAV3

2012

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

Pruhy
Studené cyklóny na výrobně NPK – 10 kusů

2012

Technologie výroby hnojiva – výrobek NPK, DASA. Ve výsypných částech cyklónů ulpívá na stěnách sypká hmota a tvoří se zde tunel, popřípadě klenba. Vnitřní stěny výsypných částí cyklónů jsou čištěny technologii pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Filtr Scheuch S1770 – výsypka z filtru „B“

2011

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – ledek amonovápenatý. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

Pruhy
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2011

Řešení toku stříkaného poloproduktu na vnitřních stěnách u zásobníku "Start bin 1".

Pruhy
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2010

Řešení toku lehké sody "Cruther" o maximální vlhkosti 1,5 % v zásobníku.

Pruhy
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2010

Řešení toku lehké sody "Cruther" CRU v zásobníku.

Pruhy
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2008

Řešení toku poloproduktu na vnitřní stěně nerezového zásobníku.

Pruhy
Filtr Scheuch S1875 – výsypka z filtru

2006

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

Pruhy
Zásobní silo mletého vápence

2003

Vznik tzv. „mrtvé“ zóny sypkého materiálu na vertikálních stěnách v oblasti nad čeřícími deskami. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 na vertikální stěnu železobetonového zásobníku.

Pruhy
Filtr Scheuch S1770 – výsypka z filtru „A“

2003

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

100% garance od

MOSA Solution

bottom of page