top of page

Ukázky projektů:

Sklárny

Pruhy
Ocelový zásobník S1 a S2 sklářské pece č. 51

2014

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků do prostoru vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících.

Pruhy
Ocelový zásobník „A“ a „B“ sklářské pece č. 52

2011

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků a v prostoru stávajícího vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících a na technologii vibračního dna.

Pruhy
Ocelový zásobník sklářského kmene

2006

Eliminace ulpívajícího sklářského kmene na vnitřních stěnách a vznik tunelu v technologii dvou zásobníků. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Ocelové zásobní silo sody S133

2006

Řešení netekoucí sody Na2CO3 ve spodní výsypné části zásobního sila v oblasti nad vibračním dnem. Montáž pulzní trysek Myrlen® typu VA-51 po obvodu sila.

Pruhy
Problematický tok sklářského kmene z ocelové násypky
Problematic flow of bulk solid material for glass production.

Vznikající „mrtvé“ zóny v násypce a klenbování.

Emerging "dead" zones in the hopper and bridging.

100% garance od

MOSA Solution

bottom of page