top of page
  • Obrázek autoraJan Moša

20. ročník semináře „Technologie pro elektrárny na tuhá paliva“

Jubilejní 20. ročník odborného semináře je již minulostí. Opět jej pořádaly společnosti, které dodávají technologie pro daný průmysl jako je TESPO engineering s.r.o., WEIR MINERALS Czech & SLOVAK, MOSA Solution s.r.o., KLEMENT a.s., EUTIT s.r.o., PROVYKO s.r.o., T-PROJECT Group spol. s r.o., IVITAS, a.s., VVUÚ a.s. Radvanice a společnost EVECO Brno, s.r.o. Téměř 180 účastníků se na této odborné konferenci seznámilo s novými poznatky a trendy, kam směřuje průmysl energetiky.Velice živá byla diskuse po přednášce společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. o přípravě ČEZ, a.s. na limity BAT / BREF.  Pracovníci společnosti RSBP spol. s r.o. a VVUÚ a.s. Radvanice nám předvedli ukázku zkoušky výbuchu uhelného prachu a hliníku na zkušební nádobě. Opět jsme si uvědomili, že není radno tuto oblast podceňovat a již malé množství uhelného prachu dokáže iniciovat výbuch.


Jako vždy, děkujeme organizačnímu výboru a Ing. Adamové, že vše bylo dobře připraveno. Pro ty z vás, kteří zde nebyli přítomni, uvádíme část příspěvku naší společnosti. Na semináři jsme prezentovali výpočtový program pro návrh tvaru a velikosti zásobních sil a další zkušenosti, které jsme získali při řešení toku sypkých hmot ve svodkách. Pokud máte zájem, zašleme vám celý příspěvek.


Citujeme část naší prezentace

Novinky z oblasti toku sypkých materiálů a provozní zkušenosti s tokem paliva ve svodkách


Úvod

V tomto krátkém příspěvku k 20. ročníku odborné konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ se s vámi rád podělím o provozní zkušenosti s řešením toku paliva ve svodkách a s dalšími novinkami při řešením toku sypkých materiálů. Podíváme se na úzkou spolupráci s vysokými školami při návrhu programu pro výpočet skladovacího zařízení a následně toku sypkých materiálů. 


1 Přístup k řešení problému toku sypké hmoty

Příspěvek obsahuje přístup k návrhu tvaru a velikosti sila, dále konkrétní čištění vnitřního prostoru technologie drtiče hnědého uhlí, zajištění toku paliva ve svodkách nad drtičem a pod drtičem a zajištění toku paliva ve svodkách do kotle.


1.1 Novinka z oblasti návrhu tvaru zásobních sil – software

Ve výsypných částech zásobních sil dochází často k výskytu tzv. „mrtvých“ zón, kdy zde vznikají návěje, tunely a klenby. V řadě případů je nutno eliminovat výšku statické a dynamické klenby. Na obrázku 1 vidíme příklad výpočtu výskytu statické a dynamické klenby v navrhovaném zásobníku, a tím si samozřejmě uvědomujeme, že zde vzniknou problémy s tokem sypké hmoty. Program pro výpočet a návrh optimálního tvaru zásobních sil „Flow material“ byl vytvořen v průběhu tří let ve spolupráci s vědeckými pracovníky ČVUT v Praze. Daný software nyní umožňuje rychleji a operativněji reagovat na požadavky řešení toku sypkých materiálů a zefektivnil nám technickou podporu pro naše technická zastoupení v zahraničí. Na obrázku 1 je výpočet výšky statické a dynamické klenby v zásobním sile. 


Popis softwaru – co daný program umí

Vytvořený program se skládá ze dvou grafických oken zobrazující jednak konfiguraci úlohy a grafický výstup analýz. Program je rozdělen na následujících devět oken, které plně pokrývají přístup k řešení návrhu tvaru zásobního sila a toku sypkého materiálu. Na obrázku 2 je znározněn software a struktura dat. Na daném obrázku vidíme, že pokud takto navrhneme zásobní silo, budou nám ve vnitřním prostoru vznikat problémy s tokem sypkého materiálu a vyskytne se zde tunel.


Obrázek 1 - Výskyt klenby

Obrázek 2 - Software pro výpočet silaProblém - Klenba v drtičiŘešení - Ohřev a pulzní tryskySvodka do kotleComments


bottom of page