top of page
  • Obrázek autoraJan Moša

Akustická kamera - měření úniku tlakového vzduchu.

Zkuste se projít provozem, zda náhodou neuslyšíte úniky tlakového vzduchu. Možná to lidským sluchem nevnímáte, ale můžete využít techniky, která zpracovává ultrazvukové frekvence.

V letošním roce jsme rozšířili portfolio našich služeb a jsme schopni lokalizovat úniky tlakového vzduchu v potrubních systémech, což následně přináší provozovatelům značné finanční úspory.

Měření provádíme akustickou kamerou FLIR Si124, která má celkem 124 směrových vysoce citlivých mikrofonů. Toto nám zajistí přesnou lokalizaci místa, kde k úniku tlakového vzduchu v dané technologii dochází.

Obrázek 1 - Měření akustickou kamerou


Akustická kamera pracuje ve frekvenčním rozsahu 2 [kHz] až 31 [kHz] a lze ji využívat v prostředí do + 50 [°C], což nám plně vyhovuje. Její předností je, že umožňuje lokalizovat a následně vizualizovat vysokofrekvenční jevy, které jsou sluchem nezachytitelné.

Do prostoru technologie, kam se fyzicky nedostaneme, lze využít možnosti měření až do vzdálenosti 100 metrů. Snímky a výsledky z měření ukládáme většinou přímo na cloudové úložiště a následně je v kanceláři zpracováváme.

Obrázek 2 - Analýza a vyhodnocení dat


Při dodávkách kompletních rozvodů tlakového vzduchu využíváme akustickou kameru jako součást zkoušky těsnosti. Máme tak 100% jistotu, že k žádnému úniku tlakového vzduchu v rozvodu nedochází.

obrázek 3 - Únik tlakového vzduchu u šroubení manostatu


Obrázek 4 – Únik tlakového vzduchu u napojení flexibilní hadice pulzní trysky

Comments


bottom of page