• Jan Moša

Šetříte elektrickou energii při výrobě tlakového vzduchu?

Zkuste se projít provozem, zda náhodou neuslyšíte úniky tlakového vzduchu. Možná to lidským sluchem nevnímáte, ale můžete využít techniky, která zpracovává ultrazvukové frekvence.

V letošním roce jsme rozšířili portfolio našich služeb a jsme schopni lokalizovat úniky tlakového vzduchu v potrubních systémech, což následně přináší provozovatelům značné finanční úspory.

Měření provádíme akustickou kamerou FLIR Si124, která má celkem 124 směrových vysoce citlivých mikrofonů. Toto nám zajistí přesnou lokalizaci místa, kde k úniku tlakového vzduchu v dané technologii dochází.

Obrázek 1 - Měření akustickou kamerou


Akustická kamera pracuje ve frekvenčním rozsahu 2 [kHz] až 31 [kHz] a lze ji využívat v prostředí do + 50 [°C], což nám plně vyhovuje. Její předností je, že umožňuje lokalizovat a následně vizualizovat vysokofrekvenční jevy, které jsou sluchem nezachytitelné.

Do prostoru technologie, kam se fyzicky nedostaneme, lze využít možnosti měření až do vzdálenosti 100 metrů. Snímky a výsledky z měření ukládáme většinou přímo na cloudové úložiště a následně je v kanceláři zpracováváme.

Obrázek 2 - Analýza a vyhodnocení dat


Při dodávkách kompletních rozvodů tlakového vzduchu využíváme akustickou kameru jako součást zkoušky těsnosti. Máme tak 100 % jistotu, že k žádnému úniku tlakového vzduchu v rozvodu nedochází.

obrázek 3 - Únik tlakového vzduchu u šroubení manostatu


Obrázek 4 – Únik tlakového vzduchu u napojení flexibilní hadice pulzní trysky