top of page
  • Obrázek autoraJan Moša

Konference CEMENT 2018Za účasti více než 120 odborníků z 50 společností se v průběhu října uskutečnil již 7. ročník konference Cement 2018. V průběhu tří dnů jsme slyšeli zajímavé přednášky z oblasti nejnovějších technologií používaných ve výrobě cementu a vápna.Opět jsme se zamysleli nad emisními limity a jejich redukcí, využití alternativních paliv a snižování energetické náročnosti. Byly zde prezentovány odborné přednášky využití speciálních žáruvzdorných vyzdívek, automatické řízení procesů a další. Opravdu toho bylo hodně a velice náročné vše obsáhnout. Jsme rádi, že jsme se mohli taktéž připojit naším příspěvkem z oblasti řešení toku sypkých materiálů a z oblasti akustického čištění v technologiích cementáren a vápenek. Seznámili jsme účastníky konference s konkrétními řešeními, které jsme v daném průmyslu realizovali.Poděkování patří celému organizačnímu týmu společnosti CEMDESIGN, spol. s r.o., který perfektně celou akci připravil.

Comentarios


bottom of page