top of page

Klenbování drceného uhlí. Pohled do vnitřního pracovního prostoru válcového drtiče uhlí. Vidíme zde značné nalepení rozdrcených menších frakcí uhlí na vnitřních stěnách. Pohled na mechanické seškrabávání ulpělého uhlí z vnitřních stěn drtiče.

The bridging of crushed coal. View of the inside of cylindrical crusher. Extensive stuck level of smaller crushed fraction coal are formed there. View of the mechanical scraping of stuck material on the inside wall.

Na zadní stěnu drtiče jsme namontovali pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které neustále čistí vnitřní stěnu drtiče. Pro eliminaci nálepů a čištění vnitřních rohů drtiče jsme museli namontovat pulzní trysky ještě na boční stěny. Pohled na vyčištěnou boční stěnu, kde jsou namontovány pulzní trysky. Na pravé straně vidíte ulpělý drcený materiál. Zde nejsou aplikovány žádné aktivní a pasivní prvky. Pulzní trysky neustále čistí zadní stěnu drtiče. Během pravidelné revizní kontroly nemusela obsluha provádět žádné mechanické čištění.

Myrlen® air pulse nozzles type VA-51were installed on the back side of the crusher. They clean the inner wall all the time. Myrlen® air pulse nozzles type VA-51were installed on both of sides for elimination of stuck coal at the corners. Inside view of the side wall where pulse nozzle was installed. The right side of the picture shows stuck coal. There aren´t application of any active or passive member. Myrlen® air pulse nozzle system clean inside walls of crusher constantly. Maintenance need not make any mechanical scraping during the regular inspection.

Čistíme vnitřní prostor drtiče

Cleaning the inner part of crusher

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page