top of page

Ukázky projektů:

Hutní průmysl

Pruhy
Ocelárna Plzeň

2007

Řešení toku odprašků oxidu železa ve výsypných částech filtru typu FTS 2x3-25/15-6,3. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-12 a VA-51.

Pruhy
U.S.Steel Košice s.r.o. – Aglomerace

2007

Řešení toku odprašků vápenného a koksového prachu ve výsypných částech filtru typu FTS 2x3-14x14/5-6. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
U.S.Steel Košice s.r.o. – Štěrkovna

2006

Řešení toku odprašků vysokopecní strusky ve výsypné části filtru typu FTT 1x2-16x12/5,5. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Řešení výsypné části filtru typu FTT 1x2-2x12/5,5

2006

Dodávka technologie a řešení byla pro výrobce filtrů tj. společnost ZVVZ-Enven Engineering a.s., který zde dodával nový filtr na provoz Ocelárny 13/12. Výsypná část výsypky filtru je vyhřívána a doplněna izolací. I přes toto řešení jsme zde ještě namontovali pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které garantují tok daných odprašků do prostoru šnekového dopravníku.

Pruhy
ArcelorMittal – Provoz Ocelárna 13/12

2006

Řešení toku odprašků vápenného prachu ve výsypné části filtru typu FTT 1x2-12x12/5,5. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Řešení toku aglomerační směsi – zásobník číslo 52 – AGLOMERACE

2003

Jednalo se zde o stejné technické řešení jako u již předešlých zásobníků tj. 51 a 53. Problematické vznikající "mrtvé" zóny algomerační směsi bylo nutno eliminovat. Opět pro uvolňování aglomerační směsi z vnitřních stěn, zde byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Systém pulzních trysek je ovládán lokální řídicí jednotkou.

Pruhy
Řešení toku aglomerační směsi – zásobník číslo 51 – AGLOMERACE

2003

Jednalo se zde o stejné technické řešení jako u zásobníku 53. Problematické vznikající "mrtvé" zóny algomerační směsi bylo nutno eliminovat. Opět pro uvolňování aglomerační směsi z vnitřních stěn, zde byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Systém pulzních trysek je ovládán lokální řídicí jednotkou.

Pruhy
Řešení toku aglomerační směsi – zásobník číslo 53 – AGLOMERACE

2003

V zásobníku aglomerační směsi vznikaly značné "mrtvé" zóny a vnitřní tunely. Na vnitřních stěnách jsou namontovány gumové desky tloušťky 50 mm a jsou zde aplikovány vzduchové "dýzny", kterými obsluha dle potřeby spouští tlakový vzduch do vnitřního prostoru zásobníku. Pro uvolňování aglomerační směsi z vnitřních stěn, zde byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Systém pulzních trysek je ovládán lokální řídicí jednotkou.

Pruhy
Garantujeme tok prachového uhlí
Flow and inertization of pulverized coal

Zásobník o kapacitě 500 tun na skladování prachového uhlí o vlhkosti až 10 %. Stávající namontovaný systém pro zajištění toku uhlí ve výsypné části sestává ze čtyř vzduchových děl. Do zásobníku je aplikován dusík o přetlaku 0,60 MPa.

The hopper with the capacity of 500 tons for the storage of the pulverized coal with moisture content up to 10%. Existing mounted system to ensure the flow of coal at the discharge section comprises of four air cannons. Nitrogen with pressure of 0.60 MPa

100% garance od

MOSA Solution

bottom of page