top of page

Podívejme se na jednostranný sací ventilátor z odtahu pecních plynů. Teploty před pecním ventilátorem máme v rozmezí 300 °C až 350 °C. Co nás trápí je zanášení vnitřní části lopatek oběžného kola a tím i zvýšené vibrace ventilátoru. Můžeme se podívat na skutečně změřené veličiny vibrací ventilátoru, které se pohybují v hodnotách 6 mm/s až maximálně 11 mm/s viz přiložený graf. Při vysokých hodnotách vibrací musíme již zastavit technologii.

One-sided suction fan from the furnace gases exhaust. Temperatures before the furnace fan are in the range of 300°C to 350°C. The problem is clogging of the inside of the wheel blades and thus increased vibrations of the fan. The actually measured values of the fan vibrations are in the range of 6 mm/s to a maximum of 11 mm/s, see attached graph. At high levels of vibrations, the technology must be stopped.

Na horní část skříně oběžného kola ventilátoru jsme doporučili namontovat akustický měnič typu ACL 34230, který nyní pravidelně vyzařuje akustickou energii do vnitřního prostoru ventilátoru a tímto jej čistíme. Daným technickým řešením tj. pravidelnou činností akustického měniče na technologii ventilátoru se vibrace ustálily na hodnotách v rozmezí 1,7 mm/s až maximálně 2,5 mm/s. Odstávky a čištění ventilátoru se tímto eliminovaly.

We recommended mounting of acoustic horn type ACL 34230 on the upper part of the housing of the fan wheel, which periodically emits acoustic energy into the interior of the fan and thus cleans it. This technical solution, i.e. regular activity of the acoustic horn mounted on the fan technology, stabilized vibrations at values in the range of 1.7 mm/s to a maximum of 2.5 mm/s. Shutdowns and cleaning of the fan were thus eliminated.

Čistíme oběžné kolo ventilátoru

Cleaning the fan wheel

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page