top of page

Pohled na výsypky elektroodlučovače se svodem čtvercového průřezu zaúsťujícím do navazující technologie pneudopravy. Vzorek elektrárenského popílku s vlhkosti 0,81 %. Efektivní úhel vnějšího tření je 47,2°. Změřený úhel vnějšího tření na oceli 11 373 je 23,6° při teplotě 220°C. Zkouška provzdušnitelnosti prokázala sypký materiál jako těžce provzdušnitelný.

View of the chute of the electrostatic precipitator with the square section downtake opening into the related pneumatic conveying technological equipment. A sample of fly ash with moisture content of 0.81%. The effective angle of the external friction is 47.2°. Measured angle of external friction on steel 11 373 is 23.6° at 220°C. The aeration test showed the bulk material as very cohesive.

Pohled do vnitřní části výsypky elektroodlučovače, kde činností pulzních trysek garantujeme tok popílku. Ve spodní výsypné části nevzniká klenba ani tunel slehlého popílku. Algoritmus činnosti je naprogramován. Namontovaný Airsweep systém pulzních trysek Myrlen ve výsypné části výsypek elektroodlučovače a ve svodce zaúsťující do komorového podavače plně garantuje tok sypké hmoty.

View of the inside of the electrostatic precipitator chute where the ash flow is ensured by the air pulse nozzles. No bridge or funnel of consolidated fly ash is created in the bottom of the ESP. The operation algorithm is programmed. Installed Airsweep® system of Myrlen® air pulse nozzles in the discharge section of the chutes of the electrostatic precipitator and in the chute opening into a chamber feeder fully guarantees the flow of bulk materials.

Řešíme popílky ve výsypkách filtrů

Solution for fly ash in the chutes of the filters

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page