top of page

Na stávající ocelové výsypce jsou pro zajištění toku sádrovce namontovány tři technologie. Je zde příložný vibrátor, na vnitřních stěnách jsou plasty a ještě mechanický rozrušovač s trny. Před vlastní technickou realizací byla provedena zkouška toku odebraného vzorku sádrovce ve zkušebním zásobníku. Sádrovec měl vlhkost 10 %.

There were three different systems installed at the hopper. Vibrator, mechanical system inside the hopper and plastic plates on the inner walls were applied. These systems were not able to ensure flow of gypsum. Before realization a material flow test was made in the testing silo. Humidity of testing gypsum was 10%.

Na vnitřní plasty ve spodní části výsypky jsme namontovali pulzní trysky Myrlen. Činností pulzních trysek Myrlen jsme zajistili tok sádrovce a eliminovali vznikající klenbu. Nastavili jsme zde dva algoritmy chodu trysek.

The pulse nozzles Myrlen were applied on the plastic plates at the bottom part of hopper. The material bridging has eliminated by continuous working of pulse nozzles Myrlen and flow of material has been ensure.

Ano, tok sádrovce ve výsypce

Flow of gypsum. Yes we can!

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page