top of page

Vzorek jemně mletého vápence CaCO3 + MgCO3 pro neutralizaci exhalátu v teplárně. Na stávající technologii byly namontovány čeřící prvky, které sloužily k lokálnímu čeření. Obsluha musela výsypné části mechanicky obouchávat.

The sample of milled lime CaCO3 + MgCO3. The milled lime is used for an air pollutant neutralization. The fluidization system was mounted at the technology. The maintenance had to mechanical release the material by using a hammer instead the fluidization system.

Do oblasti výskytu klenby ve spodní výsypné části zásobníku jsme namontovali pulzní trysky Myrlen typu VA-12. Při pohledu do vnitřní výsypné části vidíme namontované pulzní trysky s abrazivními plechy pro ochranu vnitřní části stěny výsypky. Pro dané technologie jsme navrhli a namontovali lokální řídicí jednotku typu CBO-12-220-24 se systémem LOGO-Siemens. Systém byl dodán pro činnost dvou technologií.

The problem with non flowing material was solved by pulse nozzles Myrlen® type VA-12. The pulse nozzles were mounted at the area of material bridging. View of the inner part of hopper with pulse nozzles and anti abrasion plates for hopper walls protection. For two technologies, we prepared local control system type CBO-12-220-24 LOGO Siemens.

Eliminujeme klenbování vápence

Elimination of lime bridging

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page