top of page

Vnitřní prostředí ocelových zásobníků pro skladování a expedici sušeného hnědouhelného prachu je neustále v inertním prostředí dusíku. Ve vnitřním prostředí je udržován přetlak 0,05 až 0,15 kPa. Užitný objem zásobníků je v rozsahu 325 až 450 m3. Stlačený dusík je používán pro provzdušnění zásobníků, kdy jednak inertizujeme a zároveň garantujeme tok sypkého materiálu. Přetlak dusíku v potrubí je max. 0,80 MPa.

The internal environment of steel silo for storing and the expedition of dried brown coal dust is constantly in an inert atmosphere of nitrogen. An overpressure of 0,05 to 0,15 kPa is maintained in the interior. The capacity of silo is 450 m3.

Vnitřní prostředí ocelových zásobníků pro skladování a expedici sušeného hnědouhelného prachu je neustále v inertním prostředí dusíku. Ve vnitřním prostředí je udržován přetlak 0,05 až 0,15 kPa. Užitný objem zásobníků je v rozsahu 325 až 450 m3. Stlačený dusík je používán pro provzdušnění zásobníků, kdy jednak inertizujeme a zároveň garantujeme tok sypkého materiálu. Přetlak dusíku v potrubí je max. 0,80 MPa. Výpady ze zásobníků jsou opatřeny ocelovými svodkami a plnění autocisteren jednou svodkou dosahuje výkonu 40 tun/hodinu. Pulzní trysky Myrlen® jsou rovněž v těchto svodkách.

Compressed nitrogen is used to aerate the silo when we inert and guarantee the flow of bulk material. Nitrogen overpressure in the pipeline is max. 0,80 MPa. Chutes from silo filling tanks and capacity one chute is 40 tons/hour. Pulse nozzles Myrlen® are also in these parts of technology.

Inertizujeme zásobník

The system of silo inertization

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page