top of page

Zde vidíte vzorek paliva s vlhkostí až 50 %, který je velice kohezivní. V uhelném zásobníku nám tvoří nálepy a "mrtvé" zóny.

Here is a sample of the fuel with moisture up to 50%, which is very cohesive. In the coal hopper, material sticking and “dead” zones are created.

Do oblasti výsypné části zásobníku a samozřejmě do oblasti pod šoupátkovým uzávěrem jsme aplikovali energii tlakového vzduchu podél vnitřních stěn. Namontovali jsme zde pulzní trysky Myrlen typu VA-51.

We applied the energy of compressed air along the inner walls to the discharging section of the hopper and also to the area under the slide gate. Myrlen® air pulse nozzles type VA-51 were installed there.

Více podobných projektů

Palivo s 50% vlhkostí

We release fuel with moisture content up to 50%

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page