top of page

Zkušenosti se spalováním lignitického paliva ze společnosti MIBRAG, SNR ve stávajících ocelových zásobnících. Při skladování daného typu paliva nám v zásobnících vznikaly tunely v průměru až 2 metry do výšky ca 20 metrů. Dále nám palivo klenbovalo ve výsypných částech zásobníků a v oblasti těsně nad dopravními redlery.

The customer was burning fuel with a moisture content of up to 50%.
In the lower discharge part of the Steel hopper was bridging of coal.

Do oblasti výsypné části uhelného zásobníku a samozřejmě do oblasti pod šoupátkovými uzávěry jsme aplikovali energii tlakového vzduchu podél vnitřních stěn. Namontovali jsme zde pulzní trysky Myrlen® typu VA-51.

We applied the energy of compressed air along the inner walls to the discharging section of the hopper and also to the area under the slide gate. Myrlen® air pulse nozzles Myrlen® type VA-51 were installed there.

Palivo s obsahem veškeré vody Wtr až 50 %

Fuel with 50% moisture

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page