top of page

Do technologie dvou ocelových zásobníků je dopravován lignit o vlhkosti až 55%. Na obrázku vidíte vzorek daného paliva. Na jednom ocelovém zásobníku je namontováno celkem 12 ks vzduchových děl. Tento systém je v automatickém režimu, nebo jej lze ovládat ručně. Z důvodu vznikajících poruch s tokem lignitu v zásobníku zde byly rovněž namontovány vibrátory. Na obrázku vidíte, že zde docházelo ke vzniku trhlin na plášti zásobníku a úchyty vibrátorů musely být převařovány. Činnost vibrátorů nebyla řešením.

Lignite with moisture up to 55% is conveyed to the technology of two steel hoppers. The picture shows the fuel sample. On one steel hopper, a total of 12 air cannons are mounted. This system works in the automatic mode or can be operated manually. Due to emerging failures of the lignite flow in the hopper, also vibrators were mounted there. The picture shows the cracks formed on the jacket of the hopper, it was also necessary to reweld the handles of the vibrators. The vibrators were not the exact. The accompanying picture shows a view of the inside of the hopper during the emptying process. Extensive “dead” zones of stuck lignite are formed there. Chimneys are created at the bottom of the discharge section. The smoke from the boiler technological.

Jelikož přetrvávaly poruchy toku paliva do kotle, byl stávající systém tj. vzduchová děla a vibrátory demontován. Do spodní výsypné části zásobníku byl instalován Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®.

Since the failures of the fuel flow to the boiler persist, the current system, i.e. air cannons and vibrators, was dismantled. Airsweep® system of Myrlen® air pulse nozzles was installed into the discharge section of the hopper.

Technická výzva v Turecku

Turkish miracle: 55% lignite moisture

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page