top of page

Na fotografii vidíme řešení toku paliva v ocelové svodce, kde využíváme Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® v kombinaci s topnými rohožemi BriskHeat®. Dopravované uhlí má vlhkost až 30 % H2O. Silikonové topné rohože BriskHeat® typu SRL jsou složeny z odporové části, která je uložena a izolována mezi dvěma vrstvami silikonových plátů, zesílených skleněnými vlákny. Do topných rohoží je přivedeno napájecí napětí 230 V AC. Při zatížení 0,004 W/mm2.

We can see on the photo a solution of the coal flow in the steel chute where we use combination of the Airsweep® pulsating nozzle system Myrlen® and the BriskHeat® heating system. The conveyed coal contains up to 30% of moisture (H2O). BriskHeat® silicone rubber heaters type SRL consists of a resistive part which is laminated between two layers of fiberglass reinforced silicone rubber. A supply voltage of 230 V AC is applied to the silicone rubber heaters. Power density is 0,004 W/mm2.

Silikonové topné rohože BriskHeat® byly vyrobeny na míru dle námi navrženého řešení. Topné rohože byly vyrobeny s výřezy pro aplikaci pulzních trysek. Ohřev ocelových svodek je řízen regulátorem s mikroprocesorem. Po montáži prvků zajišťujících tok paliva byly ocelové svodky tepelně izolovány. Technologie topného systému je řízena z lokálního rozváděče. Obsluha velínu je informována o skutečné teplotě na řídicím panelu.

BriskHeat® silicone rubber heaters were made according to our design. Heating blankets were made with holes for pulse nozzles application. Heating of the steel chutes is controlled by a microprocessor controller. After installation of heating blankets the steel chutes were heat insulated. The heating system technology is controlled from the local switchgear. The control room is informed about the actual temperature on the control panel.

Tok paliva ve svodkách

Solution of fuel flow in chutes

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page