top of page

Na daném obrázku vidíme plnění korby automobilu energosádrovcem. Vlhkost energosádrovce je max. 10 %. Sypný úhel se pohybuje okolo 46 °. V prostoru mezi vertikální železobetonovou stěnou zásobního sila a vnitřní kuželovou vestavbou vznikala značná klenba. Daná porucha toku energosádrovce byla příčinou plnění automobilů v délce až 1,5 hodiny.

The picture shows filling the truck body with gypsum. Gypsum moisture is max. 10%. The angle of repose is about 46°. An extensive bridge was always created in the space between the vertical reinforced concrete wall of the storage silo and the internal conical built-in part. This gypsum flow failure was the reason why the trucks were filled up to 1.5 hours.

Pro zajištění toku energosádrovce, zde byly namontovány vzduchové pulzní trysky Myrlen typu VA-51. Plnění automobilů energosádrovcem se zkrátilo na dobu pouze 15 minut.

To ensure and guarantee the material flow in the technological equipment, Myrlen® pulse air nozzles type VA-51 were mounted there. Filling the trucks with gypsum was shortened to 15 minutes.

Vyřešili jsme tok energosádrovce

We proposed a solution for the gypsum flow

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page