top of page

Z technologie rozprašovací sušárny a elektrostatického filtru jsou pevné odpady skladovány v ocelových zásobnících. Následně se pevné odpady nakládají do autocisteren.
V rámci zajištění plynulé expedice těchto odpadů jsme řešili jejich klenbování ve spodní výsypné části zásobníků a v navazující technologii ocelové svodky nad napouštěcí hubici.

From the technology of the spray dryer and the electrostatic filter, solid waste is stored in steel silos. Next is this bulk solid material loaded into tank trucks.
We solved flow of this bulk solid material (solid waste) in the lower discharge part of the silos and in steel chutes under silos.

Pro zajištění toku sypkého materiálu je na vnitřních stěnách zásobníků aplikována speciální nátěrová vrstva a sytém pulzních trysek Myrlen®. Aby nedocházelo k abrazi vnitřní stěny v okolí aplikace pulzních trysek, jsou zde namontována speciální montážní pouzdra.
Činnost pulzní trysek na čtyřech technologiích zajišťuje jedna společná řídicí jednotka, kde si obsluha může navolit dva různé algoritmy činnosti pulzních trysek.

To ensure the flow of bulk material, a special coating and a system of Myrlen® pulse nozzles are applied to the inner walls of the silo. To prevent abrasion of the inner wall around the application of the pulse nozzles, special mounting sleeves are mounted here.
The operation of the pulse nozzles on four technologies is ensured by one common control unit, where the operator can choose two different algorithms for the operation of the pulse nozzles.

The technology has been in operation here since 2004 and we service it once a year.

Zajišťujeme tok pevných odpadů ve spalovně

We ensure the flow of solid waste in the incinerator.

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page