top of page

Ukázky projektů:

Spalovny

Pruhy
TERMIZO a.s. člen skupiny MVV Energie CZ

2006

Ve spolupráci se společnosti ZVVZ Enven Engineering a.s., jsme zde dodali technologii pro zajištění toku odprašků do šesti výsypek technologie elektrického odlučovače. Předmětem díla byl návrh počtu a umístění pulzních trysek Myrlen®, včetně dodávky kompletních rozvodů tlakového vzduchu, dodávky elektro kabeláží a výroba lokální řídicí jednotky se SW. Dodaná technologie plně zabezpečuje tok popílku.

Pruhy
Pražské služby, a.s.

2004

Z technologie rozprašovací sušárny a elektrostatického filtru jsou pevné odpady skladovány v zásobnících. Následně se pevné odpady nakládají do autocisteren.
Pro zajištění bezproblémové expedice daných odpadů jsme zde dodali technologii, která zabezpečuje tok tohoto materiálu ve spodní výsypné části zásobníku zbytků a dále ve svodce nad napouštěcí hubici.

Pruhy
Zajišťujeme tok pevných odpadů ve spalovně
We ensure the flow of solid waste in the incinerator.

Jak uvolníme sypkou hmotu ze sila zbytků, kde nám dochází ke klenbování?

How do we release the bulk solid material from the silo where is bridging?

Pruhy
Skladování CaO ve spalovně
We solved the flow of CaO in the incinerator

Podívejte se na problémy s tokem CaO ve spalovně.

Look at the CaO flow problems in the incinerator

100% garance od

MOSA Solution

bottom of page