top of page

Tuhé alternativní palivo (TAP) vyráběné z tříděného odpadu je využíváno jako náhrada klasických paliv a to jak v cementárnách, tak i v palivových kombinátech. Na obrázku je vidět TAP v technologickém procesu spalování cementárny. Pohled na ulpívající alternativní palivo TAP v technologii. Tvoří se zde klenby a palivo se nalepuje na vnitřních stěnách.

The solid alternative fuels (TAP) made of sorted waste is used as a substitute for conventional fuels both in cement factories and in the fuel complex. You see on the picture the TAP in the process of combustion in cement factory. View of an alternative fuel TAP adhering in the technology. On the inner walls is bridging of fuel.

Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně speciálních montážních pouzder MPS-51-TK2-I na plášti technologie. Zde jsme museli odvrtávat otvory pro montážní pouzdra přes vyzdívku tloušťky cca 250 mm. Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® garantuje tok paliva TAP, eliminuje klenbování a čistí vnitřní prostor stěny technologie. Pulzní trysky zde pracují již od roku 2009.

Installation of pulse nozzles Myrlen® type VA-51, including special mounting system MPS-51-TK2-I on outer wall technology. Here we had drill holes for mounting system over the lining thickness of 250 mm. Airsweep® system of pulse nozzles Myrlen® guarantees the flow of fuel TAP, eliminates bridging and cleans the inside wall of technology. Pulse nozzles have been working here since 2009.

Zkušenosti s palivem TAP

Experience with alternative fuel “TAP”

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page